Zpět 

Pět elementů, pět energií, pět dvojic hlavních orgánů a vztahy mezi nimi - pentagram

V klasické čínské medicíně existuje soubor pěti elementů. Nemoc je chápána jako nerovnováha mezi elementy. Na základě zákonitostí "pentagramu" čínská medicína harmonizuje jednotlivé elementy, uvádí je do vzájemné rovnováhy, a tím léčí člověka. Každý element má projev v podobě určité energie. Dřevo se projevuje jako energie větru, oheň jako energie tepla, země jako vlhko, kov jako sucho a voda jako chlad.

Tyto elementy a energie jsou mezi sebou provázány zákony rození, protirození, podmaňování a protipodmaňování. Jich tělo využívá pro udržení homeostáze. Pokud nestačí organismus regulovat sám sebe, dojde k onemocnění. Potom lékař využívá znalostí těchto zákonů k léčbě. Při akutních chorobách je vhodné používat podmaňování, při chronických chorobách protipodmaňování. Zákon rození je vhodný pro prevenci, zákona protirození využívá organismus v případě úplného vyčerpání jednoho elementu a vzniku rizika úmrtí.

Například dojde k poškození chrupavky v koleni úrazem. To se aktivizovala energie chladu v tomto místě. Tělo reaguje ochrannou (podmaňující) energií - vlhkem - a koleno oteče. Pokud je tento stav dlouhodobý a nedojde k odstranění přebytku chladu (stav chronicity), tělo začne ještě provokovat energii tepla (protipodmaňující energii). Školská medicína tento stav vyhodnotí jako zánět kolenního kloubu a doporučuje koleno chladit. Pokud postiženému dělá dobře teplý zábal na takto postižené koleno, je vidět, že je potřeba dodávat protipodmaňující energii tepla. Až se sníží příčinná přebytečná energie chladu, která v koleni může být desítky let, zánět zmizí.

Mezi orgány v rámci jedné energie ještě existuje vztah váhy jinu a jangu.

Tento systém pěti funkčních energií je rozšířen o šestou kontrolní energii horka, která má přiřazeny dva orgány - mozek a míchu. České názvy v klasické čínské medicíně jsou obal srdce-perikard pro mozek a tři ohřívače pro míchu. Vzhledem k tomu, že se jedná o nadřazenou řídící energii, která vlastně realizuje zákonitosti pentagramu, je vidět, že názvy mozek a mícha vyjadřují lépe jejich účel než perikard a 3 ohřívače.

Zákony rození (na obrázku plný oblouček ve směru hodinových ručiček) a protirození (na obrázku čárkovaný oblouček proti směru hodinových ručiček) působí ve stejné polaritě. Např. zvětší-li se energie matky-větru, zvětší se i energie syna-tepla. Sníží-li se energie matky-sucha, rodí se i nižší energie syna-chladu.  U chronických nemocí se využívá i protirození, kdy energie působí proti směru hodinových ručiček na energii, která ji předchází. Například, když je velikost energie matky velmi nízká, lze ji posílit tím, že posílíme energii syna.

Zákony podmaňování (na obrázku plná čára ve směru hodinových ručiček ob jednu energii) a protipodmaňování (na obrázku čárkovaná čára proti směru hodinových ručiček ob jednu energii) působí v opačné polaritě - zápornou zpětnou vazbou. Můžeme si představit, že se řídí zákonem váhy (když se jedna zvýší, druhá se musí snížit a naopak). Stačí si uvědomit, že pokud jsou dvě energie na obrázku pentagramu spojeny úsečkou, řídí se zákonem váhy. Zákon váhy působí i mezi jangovou a jinovou částí jedné energie.
Například zvýší-li se energie vlhka, která podmaňuje energii chladu, sníží se chlad. Sníží-li se energie větru, která podmaňuje energii vlhka, zvýší se vlhko. Zvýší-li se  energie v tenkém střevě, sníží se energie v srdci. Pokud je problém chronický, je vhodnější využívat protipodmaňování. Např. zvýší-li se energie tepla, která protipodmaňuje energii chladu, sníží se chlad. Chlad je od energie tepla na druhém místě proti směru hodinových ručiček.

Příklad na objasnění působení všech zákonů

Dejme tomu, že máme silnou energii v dráze žlučníku a trochu oslabená játra (jsme velmi výbušní, máme hypermobilní klouby a nosíme brýle).

+žlučník

1. ↓ energii v dráze žlučníku (žádný zákon - selská úvaha)
2. ↑ energii v dráze jater (zákon jin-jang)
3. ↓ energii v dráze močového měchýře - matky (zákon rození)
4. ↓ energii v dráze tenkého střeva -syna (zákon protirození)
5. ↑ energii v dráze tlustého střeva (zákon podmaňování)
6. ↑ energii v dráze žaludku (zákon protipodmaňování)

 

Dvě poučky, které je dobré si zapamatovat

Podmaňování působí ob jednu energii ve směru hodinových ručiček.
Podmaňující energii hledáme tak, že jdeme od projevující se energie (symptomu) proti směru hodinových ručiček ob jednu energii.

Protipodmaňování působí ob jednu energii proti směru hodinových ručiček.
Protipodmaňující energii hledáme tak, že jdeme od příčinné energie ve směru hodinových ručiček ob jednu energii.

Tělo samo využívá tyto vztahy. Např. při poranění, což  vyhodnocujeme jako působení energie chladu, následuje otok, to je projev energie vlhka, a tímto vlhkem tělo podmaňuje chlad - poranění. Pro urychlení hojení působíme ještě protipodmaňující energií, tou je energie tepla. Pak se na projekci zraněné oblasti působí moxou (teplem) a tím se původní energie - chlad - rychleji sníží. 

 

 

Zpět