Zpět               Harmonizace metodou su jok (čti su džok)

Vědomě nebo podvědomě usilujeme o štěstí, dokonalost a harmonii, které v první řadě vyžadují dobré tělesné a duševní zdraví. Na základě hlubokých znalostí východní filozofie a medicíny vytvořil jihokorejský profesor Park Jae Woo (filozof, vědec a lékař) v souvislosti s poznatky západní medicíny léčebný systém, který srozumitelně a na vědeckém principu sjednotil znalosti čtyř kultur -korejské, čínské, indické a egyptské. Díky němu může západní medicína snadno pochopit a aplikovat teorii i praxi východní lékařské vědy.

Systém vychází z obecně platného holografického principu: "Každá část celku nese informace o celku." Příroda vybavila člověka autoregulačními mechanismy. Tuto roli mají v lidském těle nesčetné projekční systémy. Je znám například mikrosystém ušního boltce, jazyka, obličeje, oka a pod. Profesor Park zpracoval r. 1984 mapy projekčních systémů celého těla na  ruce a noze (odtud název su = korejsky ruka po zápěstí, jok = korejsky noha po kotník).

Podle projekce orgánů můžeme na ruce a noze působit na určité body či oblasti a cíleně léčit vnitřní orgány, tkáně, klouby, smyslové orgány apod. Terapie su jok odstraňuje disharmonie v energetickém systému, k nimž dochází při všech fyzických, emocionálních a mentálních poruchách. Klinické zkušenosti lékařů více než 40 zemí - členů Mezinárodní asociace akupunktury su jok, jejímž prezidentem je Prof. Park Jae Woo, svědčí o vysoké účinnosti této metody při léčbě akutních i chronických nemocí včetně velmi vážných chorob.

Při poruše orgánu vzniká patologická elektromagnetická signální vlna, která směřuje do každého mikrosystému. Jen v případě poruchy orgánu vzniká bolestivý bod. Jeho stimulací posíláme zpětnou léčebnou vlnu k místu, kde porucha vznikla, což vede k normalizaci energetického stavu, zlepšení funkce a k uzdravení.

K léčení používáme přirozené stimulátory (semínka, kamínky a moxy), neboť působí navíc svou přirozenou energií a barvou. Dále pracujeme s umělými stimulátory (kovovými a magnetickými hvězdičkami, masážními tyčinkami, kuličkami, válečky a zdroji světelné a tepelné energie).

Terapii su jok lze provádět podle úrovně znalostí na různých stupních:

  1. Léčení na základě systému podobnosti: fyzicky stimulujeme příslušné body na ruce nebo na noze, čímž dojde ke zmírnění bolesti a k léčbě akutních i chronických nemocí. Touto metodou nemůžeme nikdy uškodit, proto je vhodná pro svépomocnou domácí léčbu. Jde o neinvazivní působení bez použití chemických prostředků.

  2. Metody vyšší úrovně jsou určeny lékařům a poskytují široké možnosti léčby různých nemocí. Jsou účinnější a vyžadují profesionální medicínské znalosti. Neodborným zásahem by mohlo dojít k poškození pacienta.

Zpět