29. 9. 2017 měl v Brně autor učení "Strom života" akademik A. N. Petrov pednášku pro všechny zájemce.
Záznam:
První část přednášky, Druhá část přednášky.
Film Škola přerodu, který by měl shlédnout každý, kdo chce být zdravý.

Přihlásit se na kurzy lze na serveru: http://www.centrumstromzivota.cz/
Knihy akademika Petrova přeložené do češtiny lze objednat zde.
Seznam všech našich přeložených nahrávek na webu youtube:
Záznam přednášky akademika Petrova z roku 2014 pro veřejnost v Brně s překladem do češtiny lze shlédnout na: První díl a druhý díl.
Rozhovor E. Vincourekové s akademikem Petrovem v Brně je zde.
Ustanovení regionálního brněnského centra bioinformačních technologií podle učení Strom života uvidíte zde.
Ukázka obnovy kvality zraku.

Služby, které poskytuje Mgr. Libuše Bělousová, Dis. se spolupracující osobou Ing. Petrem Bělousovem v rámci živnosti :