zpět

Základní energetické body (ZEB)

Někdy se jim říká i kouzelné body. Energie vstupuje těmito body do celého těla. Jsou vhodné pro prohřívání u všech pacientů při únavě, chronických onemocněních, při nachlazení atp. Na jednotlivé body působíme moxou (zahříváme je) tak dlouho, až kůže na ošetřovaném místě zčervená - prokrví se. Je jich 13. Ošetřují se v pořadí, jak jsou číselně označeny. Na dlani jich máme 7 a na hřbetu ruky 6.

Bod č. 1 leží těsně mezi prostředníkem a prsteníkem. Bod č. 3 je uprostřed dlaně, bod č. 5 leží v ose dlaně na první celé rýze na zápěstí. Body č. 2 a č. 4 leží v jedné třetině mezi středem dlaně a okraji. Sedmý bod leží ve středu prostředního kloubu palce a bod č. 6 je uprostřed mezi sedmým a pátým bodem.

Osmý bod leží proti sedmému na hřbetní straně ruky. Desátý bod je nad třetím kloubem palce a devátý je uprostřed mezi 8 a 10 bodem. Jedenáctý bod leží v malé jamce zápěstního kloubu blíže k malíčku. Třináctý bod se dotýká spojení prostředníku a prostředníku, když jsou přitisknuty k sobě a 12. bod je uprostřed mezi 13. a 11. bodem.

Poloha základních energetických bodů na ruce. Vlevo s červenými značkami pro ženy a vpravo s černými značkami pro muže.

U ženy se prohřívají ZEB na pravé a u muže na levé ruce. V případě těžších onemocnění se ošetřují ZEB na obou rukách. Je možné si na noc nalepit lepicí páskou na základní energetické body (ZEB) semena. Někdy stačí si tyto body pomalovat červenou fixovkou.

Kdy neprohříváme ZEB

Kdy prohříváme (moxujeme) základní energetické body

zpět